Sơ đồ của chức năng siêu thoát nước

Lớp thoát nước toàn diện có độ nén cao có thể thay thế lớp thoát nước cấp phối truyền thống phía sau tường chắn, tránh được các vấn đề tắc nghẽn và thoát nước kém hiệu quả.                                                                                   

Phương pháp xây dựng Tường đôi, tiết kiệm nhất và không tốn diện tích, có thể làm giảm sự rò rỉ của đường hầm và các công trình ngầm một cách hiệu quả.