Dự án xây dựng ao giam kè sinh thái Đài Nam có vị trí tại Nhà máy thuốc lá Đài Loan Đài Nam

Cty TNHH Zhonglu Construction

Dự án trong những ngày đầu khởi công
Dự án dần hoàn thiện
Công trình được định hình
Công trình được định hình
Công trình hoàn thiện
Công trình hoàn thiện
Các khu vực hoàn thiện khác
Các khu vực hoàn thiện khác
Các khu vực hoàn thiện khác