Cán Bộ Tỉnh và khách hàng thăm quan và tìm hiểu mô hình kè sinh thái của công ty Yurhsin tại hội chợ triển lãm thành tựu Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Công ty TNHH Thực nghiệp Yurhsin Việt Nam chúng tôi hiện tại đang cùng công ty mẹ (Yurhsin co.ltd) tại Đài Loan cải tiến các vật liệu cấu thành kè sinh thái. .