Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ninh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV ngày thứ nhất 24/09/2020